Christiaan Hendrickx

Meester Christiaan Hendrickx (°1964) studeerde in 1988 af als Licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven. Hij behaalde aan de KU Leuven in datzelfde jaar tevens het Aggregaat voor het Hoger Secundair Onderwijs en het Hoger Onderwijs van het Korte Type in de Rechten.

Daarenboven behaalde hij aan de Universiteit Antwerpen een Bijzondere Licentie Maritieme Wetenschappen.
Hij behaalde verder nog het Vakbekwaamheidsattest voor Ondernemer van Nationaal en Internationaal Goederenverkeer over de Weg.

Hij is lid van de Antwerpse Balie sinds 1989 en wordt door de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, Afdeling Antwerpen, op regelmatige basis aangesteld als curator van de faillissementen en als vereffenaar.
Hij behandelt vooral dossiers in volgende rechtsgebieden: faillissementsrecht, huurrecht, verkeerswetgeving, burgerlijk recht, contractenrecht, handelsrecht, verbintenissenrecht, onroerend goed, invorderingen.

Dienstenwet

  • Kantoor: Christiaan Hendrickx
  • Ondernemingsnummer: 0860.562.02
  • Verzekering: Collectieve polis Orde Vlaamse Balies bij AMLIN EUROPE NV

U kan Christiaan Hendrickx bereiken op che@dilaw.be