Ons kantoor

Dilaw werd opgestart in 1994 door enkele advocaten met jarenlang praktijkervaring waaronder Steven Boeynaems. Het kantoor werd in de loop der jaren versterkt met jonge ambitieuze krachten. In 2016 trad ook advocaat en curator Christiaan Hendrickx met zijn kantoor toe tot de associatie.
In 2020 heeft advocaat Fred Niemans met zijn kantoor, met veel expertise in huur- en handelshuur, het kantoor versterkt dat sindsdien onder de vlag Dilaw Greenfield opereert.

Dilaw Greenfield biedt een volledig juridisch dienstenpakket aan, gericht zowel op de onderneming als de individuele rechtzoekende.

Op die manier is het kantoor inmiddels huisadvocaat van talloze KMO's en particulieren. Dilaw Greenfield telt nationaal een tiental advocaten die allen vertrouwd zijn met één of meerdere specifieke deelgebieden van het recht en kan zich beroepen op een vijftal logistieke medewerkers, alsmede op een accountant. Waar nodig kan bijstand verleend worden door het Proteus-netwerk van niet minder dan 200 advocaten verspreid over heel Europa. Waar nodig worden op maat van de cliënt teams gevormd die ervaring en specifieke kennis met de verschillende praktijkgebieden bundelen.

De filosofie is gebaseerd op een intense maar flexibele samenwerking met de cliënt. Een regelmatige rapportering en een doorzichtig systeem van honorering stelt ons in staat op een efficiënte wijze de cliënt te helpen zijn doelstellingen te bereiken.

Visie en strategie

Ons kantoor staat voor een degelijke, transparante en snelle opvolging van uw dossiers.

Een goede afhandeling van een geschil impliceert enerzijds een vlotte en directe communicatie tussen advocaat en cliënt, en anderzijds een gespecialiseerde kennis aangepast aan de actuele stand van wetgeving en rechtspraak.

Dilaw Greenfield besteedt aan beide aspecten aandacht. Elk dossier wordt maximaal opgevolgd door uw advocaat-contactpersoon die uw direct aanspreekpunt blijft en bij wie u terecht kan voor informatie over de stand van het dossier en verduidelijking.

Daarnaast verbindt bij Dilaw Greenfield elke advocaat zich ertoe te blijven specialiseren in bepaalde deelgebieden van het recht. Elke advocaat volgt de actuele wetgeving en rechtspraak binnen dit domein nauwgezet en neemt geregeld deel aan opleidingen, bijscholingen en studiedagen. Deze combinatie van directe communicatie en gespecialiseerde kennis garandeert u steeds het beste resultaat en leidt in de praktijk tot een jarenlange samenwerking.