Kosten en erelonen

Een zo helder mogelijke honorering die bij de start van een dossier wordt besproken is voor Dilaw Greenfield een prioriteit. 

Er wordt aandachtig op gewaakt om overbodige overheadkosten te vermijden zonder aan kwaliteit in te boeten.

Als leidraad geldt het volgende kostentarief:

  • administratieve kosten bij de opstart van een dossier: 45 euro
  • kantoorkosten (per eenheid): 11 euro
  • kilometervergoeding: 0,50 euro / km
  • uitzonderlijke administratieve kosten kunnen bijkomend aangerekend worden

Externe kosten worden door de client rechtstreeks voldaan.

De prestaties worden aangerekend:

  • hetzij volgens een uurtarief afhankelijk van materie, urgentie, ervaring en specialisatie: 100 - 245 euro
  • hetzij volgens in functie van het bedrag dat ter discussie staat
  • eventueel gecombineerd met een succesfee

Bij samenwerking over meerdere dossiers (abonnementen) kunnen specifieke afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld invorderingen kunnen in bepaalde gevallen gehonoreerd worden tegen de door de tegenpartij te betalen rechtsplegingvergoeding, intresten en/of te betalen schadebeding.

Alle voorgaande bedragen zijn exclusief BTW (21%).

Uiteraard kan u ons steeds vrijblijvend contacteren voor een concrete toepassing op uw situatie.