Bijzondere verantwoordelijkheid van een oprichter...

Risico op persoonlijke aansprakelijkheid bij faillissement binnen de drie jaar na oprichting van de besloten vennootschap!

Een van de grote vernieuwingen die de hervorming van het vennootschapsrecht met zich mee bracht is de flexibilisering van de besloten vennootschap (“BV”). Bij de BV is...

Beoogd faillissement

Mogelijk alternatief voor een publiek faillissement : de invoering van de besloten voorbereiding van het faillissement.

Voor ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren zijn er meerdere mogelijke herstelscenario’s. Voor een tijdelijke bescherming tegen de schuld...

Nieuw Wetboek Vennootschappen vanaf 01/05/19 – Wat...

Vanaf  1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking (hierna: het WVV). Voor vennootschappen die opgericht werden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, is de regel eenvoudig: deze werden volledig onderworpen aan de nieuwe regeling in het WVV. Maar wat gebeu...

Afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke...

Het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) schaft het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen af. Dit gebeurt in navolging van de invoering van het nieuwe begrip “onderneming” in het Wetboek van economisch recht en bijgevolg de opheffing van de begrippen “daden van...

De maatschap als enige basis voor de personenvenno...

In het licht van de verregaande vereenvoudiging die het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) tracht te bewerkstelligen, blijft enkel de maatschap als basisvorm voor de personenvennootschappen behouden. De maatschap is een personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, die in het le...

Vrij verkeer van ondernemingen dankzij statutaire...

In navolging van landen zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, evenals de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, verlaat België in het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) de werkelijke zetelleer ten voordele van de statutaire zetelleer of de incorporati...

Vanaf 1 april 2017 kan u als onderneming enkel nog...

Sinds 1 april 2017 is RegSol, het Centraal Register Solvabiliteit, van start gegaan. Via dit register wordt het faillissementsdossier digitaal opgeslagen. Zo zal de communicatie tussen de verschillende actoren van het faillissement versnellen en vergemakkelijken.

De werking van het registe...