Huwelijksvermogensrecht in coronatijd

Tijd om even te bezinnen? Als zelfstandige heeft u meestal weinig tijd om na te denken over de vermogensrechtelijke impact die uw huwelijk heeft op uw bedrijfsleven…. Toch niet onbelangrijk om hier even bij stil te staan… Hopelijk komt uw bedrijf ongeschonden uit deze coronacrisis en kan u de neg...

Wet Verplichte Verzekering is een feit!

Op 09/06/2017 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 mei 2017 gepubliceerd “betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat”.

Tot voor de kort w...

Nieuw Wetboek Vennootschappen vanaf 01/05/19 – Wat...

Vanaf  1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking (hierna: het WVV). Voor vennootschappen die opgericht werden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, is de regel eenvoudig: deze werden volledig onderworpen aan de nieuwe regeling in het WVV. Maar wat gebeu...

Afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke...

Het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) schaft het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen af. Dit gebeurt in navolging van de invoering van het nieuwe begrip “onderneming” in het Wetboek van economisch recht en bijgevolg de opheffing van de begrippen “daden van...

De maatschap als enige basis voor de personenvenno...

In het licht van de verregaande vereenvoudiging die het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) tracht te bewerkstelligen, blijft enkel de maatschap als basisvorm voor de personenvennootschappen behouden. De maatschap is een personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, die in het le...

Vrij verkeer van ondernemingen dankzij statutaire...

In navolging van landen zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, evenals de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, verlaat België in het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) de werkelijke zetelleer ten voordele van de statutaire zetelleer of de incorporati...

Belangrijke belastinghervorming voor ondernemingen

Op 26 juli 2017 werd door onze federale regering het zogenaamde ‘zomerakkoord’ bereikt. Dit akkoord zorgt onder andere voor een belastingshervorming die in 2018 van start zal gaan.

Wat betekent dit akkoord nu voor uw vennootschap?

Ten  eerste zal de vennootschapsbelasting vanaf 2018...

Vanaf 1 april 2017 kan u als onderneming enkel nog...

Sinds 1 april 2017 is RegSol, het Centraal Register Solvabiliteit, van start gegaan. Via dit register wordt het faillissementsdossier digitaal opgeslagen. Zo zal de communicatie tussen de verschillende actoren van het faillissement versnellen en vergemakkelijken.

De werking van het registe...

Wettelijk samenwonen

Koppels die samenwonen kunnen dit officieel maken door een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daardoor spreekt men van een wettelijke samenleving. Men kan ter gelegenheid hiervan een regeling treffen over de financiële gevolgen. Dit is echter niet noodzakelijk. Ze...

Gesplitste aankoop buitenverblijf

Het gebeurt wel eens dat gezinnen hun vakantieverblijf aan zee gesplitst kopen. Dit betekent dat de ouders zelf enkel het vruchtgebruik kopen of het recht om het verblijf te gebruiken gedurende een bepaalde periode. De kinderen kopen dan de zogenaamde blote gebouw of het gebouw zelf zonder het re...