Gesplitste aankoop buitenverblijf

Het gebeurt wel eens dat gezinnen hun vakantieverblijf aan zee gesplitst kopen. Dit betekent dat de ouders zelf enkel het vruchtgebruik kopen of het recht om het verblijf te gebruiken gedurende een bepaalde periode. De kinderen kopen dan de zogenaamde blote gebouw of het gebouw zelf zonder het recht van gebruik. Wanneer dan de ouders overlijden dooft het vruchtgebruik uit en komt het volledige vakantieverblijf toe aan de kinderen. De kinderen verwerven dan de zogenaamde volle eigendom van het stulpje aan de kust. Zonder één euro successie te betalen. Men zou met minder van zijn vakantie genieten! Dit is evenwel buiten de fiscus gerekend. Het Wetboek van Successierechten voorziet immers het vermoeden dat het bekomen van een volle eigendom op deze manier een nalatenschap is. Opnieuw successierechten ophoesten dus! Wakkere ouders trachtten dit vroeger te omzeilen door net voor de gesplitste aankoop een schenking van de aankoopsom te doen voor een som ten bedrage van de aankoopprijs van de naakte eigendom. In dit geval kochten de kinderen de naakte eigendom met het geschonken geld. Geen vuiltje aan de lucht dus. Tot voor kort. Recent is er immers een circulaire van de fiscus die stelt dat dergelijke schenking gevolgd door een verkrijging van blote eigendom bij overlijden van de ouders toch terug onderworpen is aan successierechten. De fiscus moet dan wel een verband aantonen tussen al de betreffende transacties. Zij moet met andere woorden ‘een eenheid van opzet’ aantonen. Hoe zij dit kan aantonen is echter nog niet duidelijk… 

Steven Boeynaems
Dilaw Greenfield advocaten
sb@dilaw.be