Beoogd faillissement

Mogelijk alternatief voor een publiek faillissement : de invoering van de besloten voorbereiding van het faillissement.

Voor ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren zijn er meerdere mogelijke herstelscenario’s. Voor een tijdelijke bescherming tegen de schuldeisers kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor een gerechtelijke reorganisatie. Is er geen herstel meer mogelijk kunnen en moeten ze meteen het faillissement aanvragen. In beide gevallen wordt de buitenwereld direct op de hoogte gebracht onder andere via de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Dit zorgt meestal voor vele negatieve reacties bij klanten en bij leveranciers. In het geval van een faillissement leidt dit  bovendien doorgaans tot een snelle daling van de waarde van de onderneming en wordt de realisatie van een eventuele overdracht dus financieel veel minder interessant.

Sinds 1 september 2023 voorziet de wetgever daarom een alternatief in het ‘beoogd faillissement’ oftewel de besloten voorbereiding van het faillissement. Hierbij krijgen ondernemingen die in staat van faillissement verkeren alsnog een korte periode de mogelijkheid om de overdracht van een deel van de of alle activa van de onderneming voor te bereiden. Aan de rechtbank wordt dus toelating gevraagd om het faillissement voor te bereiden, alvorens publiek er uitspraak over te doen. Het doel is om op korte termijn (30 dagen maximaal te verlengen met een zelfde termijn) een overnemer te vinden voor de activiteiten van de onderneming.

De procedure wordt opgestart door middel van het neerleggen van een verzoekschrift op de ondernemingsrechtbank. Het verzoekschrift wordt nergens bekend gemaakt en wordt binnen de drie dagen behandeld. Daarbij moet de vragende partij aantonen  dat de besloten voorbereiding de vereffening van de onderneming makkelijker zal maken en dat dit gunstig zal zijn voor het behoud van de werkgelegenheid. Belangrijk is wel om te weten dat de schuldeisers het recht blijven hebben om tijdens de procedure zelf toch nog het faillissement aan te vragen.

Door de rechtbank worden een ‘beoogd curator’ en een ‘beoogd rechter-commissaris’ aangesteld die de voorbereiding in goede banen zullen leiden. Daarbij zorgt de beoogd rechter-commissaris ervoor dat de beoogd curator steeds handelt in het belang van alle schuldeisers en zijn bevoegdheden niet overschrijdt.  

Het voordeel van deze procedure is dat het zonder enige publiciteit zal gebeuren en dus niet bekend wordt gemaakt aan de klanten en/of schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat de voorbereiding van de overdracht op een rustige manier kan gebeuren en zonder druk van buitenaf voorbereid kan worden. Ook blijft de waarde van de overdraagbare activa maximaal behouden wat zorgt voor een betere opbrengst voor de schuldeisers.

De besloten voorbereiding van het faillissement laat u dus toe om in alle discretie het faillissement aan te vragen, terwijl men de mogelijkheid krijgt om de overdracht van een deel of het geheel van de activa voor te bereiden. Weze het uiteraard op korte termijn.

Steven Boeynaems en Jannes Dillen